Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161923
ID oznámenia: 
15203
titul, meno, priezvisko: 
STANISLAV KMEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTREDNÝ TAJOMNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY
(SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA)
požitky: SLUŽOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1340; podiel: 1/14
RODINNÝ DOM; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1340; podiel: 6/14
RODINNÝ DOM; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1340; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2655; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2701; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2877; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2969; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2970/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2971; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 2972; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2973; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2997; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3003; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3144; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3145; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3187; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3222; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3445; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3446; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3462; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 3463; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3487; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3561; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 3567; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 3592; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3619; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3650/3; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 3685; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 3696; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
OSTATNÁ PLOCHA PARCELA 3736; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 2266; podiel: 1089/398507
LESNÝ POZEMOK PARCELA 1827/5; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1373; podiel: 216/79120
ORNÁ PÔDA PARCELA 1905; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1373; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 222; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1303; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1916; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1301; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1998; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1301; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1993; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1302; podiel: 216/79120
ORNÁ PÔDA PARCELA 1898; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1374; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 2511/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1375; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2067; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1378; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 1717/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1382; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2239/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1382; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 389/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1304; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1336; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1370; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 2239/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1372; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1451; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1371; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1121; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1278; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 559; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 600; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 990/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 600; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 990/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 600; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1337; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1277; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1529/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1286; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 1710/5; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1279; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 2511/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1279; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 46/200; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1296; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 1710/4; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1298; podiel: 216/79120
LESNÝ POZEMOK PARCELA 2144; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1298; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1161; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1297; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 1411/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1297; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 163/1; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1300; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 163/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1300; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 389/2; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1300; podiel: 216/79120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 437; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1224; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST PARCELA 438; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1224; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE PARCELA 449; kat. územie SNEŽNICA; číslo LV: 1224; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->