Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203490
ID oznámenia: 
16948
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. STANISLAV GERBEL, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POLIKLINIKA TEHELNÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PRO REN S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
LEGATI, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MARTINSKÉ TERASY S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6682; podiel: BSM
PODZEMNÁ GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6911; podiel: BSM
PODZEMNÁ GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6682; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6781; podiel: BSM
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 2712; podiel: BSM
CHATA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 114; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 482; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 436; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015, podiel: 1/2
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW , rok výroby: 2015, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
BEZÚČELOVÝ SPLÁTKOVÝ ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/2, dátum vzniku: 15. 02. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->