Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
U151852
ID oznámenia: 
16279
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. SOŇA PŐTHEOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Úradu na ochranu osobných údajov
príjmy za rok 2019: 
49126 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, DVOJITÁ GARÁŽ S ALTÁNKOM; kat. územie MALINOVO; číslo LV: 1283; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2946; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOBROVEC; číslo LV: 2334; podiel: 1/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 1710; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JALOVEC; číslo LV: 337; podiel: 4305/2016000
BYT; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5272; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 953; podiel: 1/72
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6978; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7145; podiel: 9456/570393
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->