Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203688
ID oznámenia: 
15538
titul, meno, priezvisko: 
Ing. SLAVOMÍR DROZD
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(4DESIGN)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, A.S.)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TELEVÍZIA RUŽINOV A RUŽINOVSKÉ ECHO, S.R.O.)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(METRO BRATISLAVA, A.S.)
požitky: FINANČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7214; podiel: 1/1 BSM
DOM + ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie ČIČMANY; číslo LV: 607, 2356; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie MODRÁ; číslo LV: 704; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2004, podiel: 1/1 BSM
AUTOMOBIL, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2006, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 01. 01. 2010
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 08. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->