Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202979
ID oznámenia: 
16640
titul, meno, priezvisko: 
JUDr., Ing. SLAVOMÍR BOROVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
44465 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREZÍDIA
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
ZA AKCIONÁRA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA A.S.)
požitky: ŽIADNE
POVERENÝ ZA AKCIONÁRA
(PRVÁ KOMUNÁLNA FINANČNÁ A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZMOS PRE ŠKOLSTVO
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA A.S.)
požitky: ŽIADNE
ZA SPOLOČNÍKA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(BODVATEL S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(KARPATSKÝ EUROREGIÓN SLOVENSKO)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PRACOVNEJ KOMISIE TRANSPARENT
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL)
požitky: ŽIADNE
ZA AKCIONÁRA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BARRY PRINCESS ST CF627EL WALES UK; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->