Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161945
ID oznámenia: 
15281
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. SIMONA PETRÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36612 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLENKA DOZORNEJ RADY
(MLADÍ SPOLU)
požitky: ŽIADNE
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY
(V MOJOM MENE)
požitky: ŽIADNE
ČLENKA VÝKONNEJ RADY
(PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA (OBČIANSKE ZDRUŽENIE))
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 698; podiel: 25/2800
TRVALÝ TRÁVNY PORAST+ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 704; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 707; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 627; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 628; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 629; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 688; podiel: 25/2800
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 695; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 696; podiel: 25/2800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 593; podiel: 5/1232
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 608; podiel: 1/1512
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 609; podiel: 1/1512
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1034; podiel: 1/770
LESNÝ POZEMOK+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1035; podiel: 1/504
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1038; podiel: 1/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 618; podiel: 1/504
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 619; podiel: 1/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 620; podiel: 1/504
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 615; podiel: 1/504
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 616; podiel: 1/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 617; podiel: 1/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 590; podiel: 3/1078
OSTATNÁ PLOCHA+ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 591; podiel: 5/1232
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 592; podiel: 5/1232
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1039; podiel: 8/595
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KONSKÁ; číslo LV: 604; podiel: 1/504
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KONSKÁ; číslo LV: 613; podiel: 1/504
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 762; podiel: 1/504
TRVALÝ TRÁVNY PORAST+LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 782; podiel: 8/595
TRVALÝ TRÁVNY PORAST+ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 787; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 789; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 818; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 861; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 964; podiel: 1/350
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 965; podiel: 1/350
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 969; podiel: 1/350
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 830; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 841; podiel: 1/21
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 846; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 805; podiel: 1/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 807; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 817; podiel: 8/595
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 942; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 943; podiel: 25/1400
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 960; podiel: 1/154
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 859; podiel: 25/1400
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 876; podiel: 15/112
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 928; podiel: 175/1008
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 535; podiel: 8/595
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 676; podiel: 408/896
ZASTAVANÁ PLOCHA+ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 679; podiel: 1/7
BYT A PRÍSLUŠENSTVO; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4167; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM+ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE+ZÁHRADA; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 482; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 402; podiel: 1/105
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 728; podiel: 1/28
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 753; podiel: 1/504
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 784; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 685; podiel: 3/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 699; podiel: 12/420
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE+ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 728; podiel: 1/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 975; podiel: 175/2016
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1040; podiel: 8/595
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1140; podiel: 25/1400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 582; podiel: 1/770
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 583; podiel: 1/770
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 589; podiel: 3/1078
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 564; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 565; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 566; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 570; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 571; podiel: 25/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 572; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 567; podiel: 25/1400
ORNÁ PÔDA+TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 568; podiel: 25/1400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 569; podiel: 25/1400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 303; podiel: 603/369600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 376; podiel: 1/1512
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 380; podiel: 1/504
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 418; podiel: 25/2800
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 434; podiel: 8618/3840375
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 435; podiel: 6/1330
ORNÁ PÔDA+LESNÝ POZEMOK; kat. územie KONSKÁ; číslo LV: 599; podiel: 1/28
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 936; podiel: 1/504
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 302; podiel: 7/1400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 512; podiel: 1/252
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 523; podiel: 603/369600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 563; podiel: 25/1400
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
HOTOVOSŤ NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 18. 12. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->