Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121556
ID oznámenia: 
16345
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ZSOLT SIMON
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1330; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1330; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1330; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 121; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 123; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 143; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 186; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 225; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 248; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 249; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 250; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 251; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 252; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 270; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 271; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 272; podiel: 3/36
VINICA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 273; podiel: 3/72
ORNÁ PÔDA, VINICA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 292; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 305; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 348; podiel: 19/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 360; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 361; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 423; podiel: 4/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 424; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORSAT; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 457; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 489; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 508; podiel: 19/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 511; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 538; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 540; podiel: 19/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 546; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 549; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BUDÍKOVANY; číslo LV: 274; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 559; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 562; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 563; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, VINICA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 598; podiel: 1/4
LESY; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 609; podiel: 59976000/6750940
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 627; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 636; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 638; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 649; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA, VINICA. TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽICE; číslo LV: 663; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 192; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 459; podiel: 54/1156
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 465; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 538; podiel: 1/9
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 657; podiel: 2719/36971
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 671; podiel: 1900/41541
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 676; podiel: 3822/83564
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 688; podiel: 26739/296135
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 692; podiel: 9268/125724
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 836; podiel: 1/1
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 911; podiel: 4836/105721
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 927; podiel: 10545/143048
LESY; kat. územie DRIENČANY; číslo LV: 935; podiel: 49/1065
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 17; podiel: 21/88
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 37; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 39; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 40; podiel: 4/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 43; podiel: 20/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 48; podiel: 4880/41760
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 59; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 60; podiel: 7/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 62; podiel: 2/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 76; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 87; podiel: 1232/15840
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 91; podiel: 1232/15840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 93; podiel: 40205/335913
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 94; podiel: 73918/883151
ZÁHRADY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 105; podiel: 7/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 106; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 107; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 108; podiel: 1232/15840
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 109; podiel: 1232/15840
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 111; podiel: 4880/41760
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 112; podiel: 4880/41760
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 116; podiel: 3/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 119; podiel: 9/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 120; podiel: 9/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 122; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 123; podiel: 1/8
LESY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 124; podiel: 39439/329648
LESY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 125; podiel: 54475/651281
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 126; podiel: 6/224
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 127; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 128; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 131; podiel: 6/224
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 132; podiel: 7/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 133; podiel: 7/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 134; podiel: 2/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 138; podiel: 21/44
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 144; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 145; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 146; podiel: 7/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 147; podiel: 7/32
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 155; podiel: 7/32
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 164; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 171; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 175; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADY; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 192; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 197; podiel: 42/176
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 213; podiel: 42/176
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 248; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPOVEC; číslo LV: 259; podiel: 4/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 240; podiel: 2298/50240
LESY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 242; podiel: 1/1
LESY; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 243; podiel: 1/16
LESY; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 244; podiel: 1/3
LESY; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 245; podiel: 42/1079
LESY; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 425; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 123; podiel: 6/1375
LESY; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 124; podiel: 6/1375
LESY; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 166; podiel: 1/1
LESY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 168; podiel: 6/125
LESY; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 178; podiel: 7/10
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OSTRANY; číslo LV: 180; podiel: 2298/50240
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 110; podiel: 5/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 111; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 114; podiel: 10/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 115; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 122; podiel: 10/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 123; podiel: 8/240, 20/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 124; podiel: 180/4320
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 128; podiel: 504/8064
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 129; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 140; podiel: 1/18, 41/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 153; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 158; podiel: 48/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 182; podiel: 7/24
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 206; podiel: 120/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 258; podiel: 30/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 263; podiel: 6/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 285; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 301; podiel: 12/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 321; podiel: 10/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 331; podiel: 8/240, 1/12, 20/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 339; podiel: 480/8064, 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 340; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 346; podiel: 216/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 350; podiel: 18/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 359; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 384; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 392; podiel: 2/80, 66/5600
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 412; podiel: 11/350, 33/350
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 457; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 471; podiel: 4/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 478; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 496; podiel: 6/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 672; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 673; podiel: 2/36, 11/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 674; podiel: 6/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 809; podiel: 49/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 816; podiel: 1/16, 2/8
LESY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 819; podiel: 62475/33486808
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 822; podiel: 17/162
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 854; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 855; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 859; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 860; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 861; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 862; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 864; podiel: 1/4, 9/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 865; podiel: 6/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 866; podiel: 6/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 867; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 870; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 871; podiel: 1/16
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 906; podiel: 180/726
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 930; podiel: 198/626
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 940; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 949; podiel: 15/120
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 951; podiel: 1/18, 3/18
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 955; podiel: 15/60
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 957; podiel: 1020/34500
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 964; podiel: 1136 %
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 983; podiel: 23226/770112
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 988; podiel: 2/72, 6/722
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 989; podiel: 1/8
ZÁHRADY; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 993; podiel: 83/1352
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROCE; číslo LV: 994; podiel: 84/1152
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1002; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1005; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1010; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1021; podiel: 2/36, 6/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1036; podiel: 1/18, 7/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1037; podiel: 480/8064, 1/16
ORNÁ PÔDA. TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, LESY, ZÁHRADY, VINICA; kat. územie PADAROVCE; číslo LV: 1330; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 109; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 147; podiel: 61/578
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 149; podiel: 61/578
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 150; podiel: 2298/50250
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 161; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 167; podiel: 1/24
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 168; podiel: 720/8640
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 169; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 170; podiel: 3/36
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 173; podiel: 480/8064
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 222; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAPČA; číslo LV: 232; podiel: 10/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 249; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 250; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 255; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAPČA; číslo LV: 265; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie POTOK; číslo LV: 48; podiel: 5031/164268
ORNÁ PÔDA; kat. územie POTOK; číslo LV: 179; podiel: 7/228
ORNÁ PÔDA; kat. územie POTOK; číslo LV: 186; podiel: 14/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie POTOK; číslo LV: 187; podiel: 7/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 37; podiel: 2/8
ZÁHRADY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 41; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 77; podiel: 26/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 97; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 103; podiel: 27/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 118; podiel: 54/432
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 130; podiel: 108/4626
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 156; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 158; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 163; podiel: 1/4
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 164; podiel: 1/4
LESY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 167; podiel: 144/3276
LESY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 168; podiel: 144/3276
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 169; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 171; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 172; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 173; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 175, 176, 183; podiel: 26/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 183, 184; podiel: 16/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 194; podiel: 9/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 195, 196; podiel: 54/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 197, 198; podiel: 27/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 199; podiel: 9/72
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 201; podiel: 108/4626
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 202, 203; podiel: 9/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 209; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 215, 216, 217; podiel: 1/4
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 225; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 253; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 254; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 260; podiel: 9/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 268; podiel: 83/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 272; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 275; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 281; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 282, 287, 304; podiel: 26/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 283, 284; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SIIZKÉ; číslo LV: 291; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 296, 297; podiel: 27/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 302; podiel: 54/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 303; podiel: 9/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 311, 312; podiel: 4/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 315; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 316; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 317; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 322; podiel: 1/1
LESY; kat. územie SLIZKÉ; číslo LV: 325; podiel: 108/4626
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 124, 195, 253; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 125; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 141; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 142; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 178; podiel: 400/79200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 212; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 250; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 254; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 304; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLÝ VRCH; číslo LV: 338; podiel: 37/480
LESY; kat. územie VYŠNÉ VALICE; číslo LV: 120; podiel: 2/3
LESY; kat. územie VYŠNÉ VALICE; číslo LV: 793; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 237; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 250; podiel: 4/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 253; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 255; podiel: 2/4
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 271; podiel: 1/9
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 277; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 294; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, VINICA, OVOCNÉ SADY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 303; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 325, 326; podiel: 27/384
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 327; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 328; podiel: 18/384
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 329; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 337, 340; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 338; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 339; podiel: 5/96
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 344; podiel: 1/6
VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 350; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 353; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 354; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 361; podiel: 8/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 368; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 385; podiel: 8/144
VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 386; podiel: 1/6, 1/3
ORNÁ PÔDA, OVOCNÉ SADY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 387; podiel: 8/144, 8/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 388; podiel: 8/144, 8/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 428; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 441; podiel: 7/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 442; podiel: 37/480, 53/960
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 463; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 470; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 475; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 476; podiel: 1/18, 1/3, 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 493, 514, 603, 625, 708; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 494; podiel: 2/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 495, 590; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 496; podiel: 77/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 500; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 501; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 506; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 542; podiel: 2/4
VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 543; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 571; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 572; podiel: 2/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 573; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 574; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 581, 657; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 582; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 583; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 585; podiel: 2/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 589; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 590; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 601; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 603; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 604; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 608; podiel: 8/36, 1/3, 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 609; podiel: 8/36, 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 616; podiel: 3/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 618, 619; podiel: 3/6
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 620; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 621; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 684; podiel: 10/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 688; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 709; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 733; podiel: 11988/131424
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 746; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 837; podiel: 2/32
VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNY BLH; číslo LV: 868; podiel: 20/72
VINICA; kat. územie VYŠNY BLH; číslo LV: 893; podiel: 2/12
VINICA; kat. územie VYŠNY BLH; číslo LV: 895; podiel: 6/24
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 896; podiel: 1/2
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 912; podiel: 1/48, 2/48
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 939; podiel: 1/4, 2/4
VINICA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 953; podiel: 42/1600
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 983; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1028; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1044; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1062; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1073; podiel: 8/36
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1095; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1096; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1097, 1129, 1134, 1100; podiel: 11988/131424
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1099; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1098; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1107; podiel: 1/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1111; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1135; podiel: 4/32
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1142; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1143; podiel: 1/6
VINICA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1144; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1147; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1155; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1163; podiel: 1/6
ZÁHRADY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1171; podiel: 4/32
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1175; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1176; podiel: 1/6
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VYŠNÝ BLH; číslo LV: 1177; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2012, podiel: 100%
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
PÔŽIČKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNA PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 05. 06. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->