Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202534
ID oznámenia: 
27915
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2022: 
38761 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(HANDLOVSKÉ LESY N.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(SENIORCENTRUM HANDLOVÁ N.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK HANDLOVÁ S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(HATER HANDLOVÁ S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(HANDLOVSKÁ ENERGETIKA S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(KMET HANDLOVA A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(JAZMIN N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(FIN. M.O.S. AS.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie HANDLOVÁ; číslo LV: 3131; podiel: 2/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 15. 10. 2014
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->