Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203045
ID oznámenia: 
16805
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN ŠAŠKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
58238 € (z výkonu verejnej funkcie), 6210 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPOLOČENSTVA
(URBÁRSKI SPOLUMAJITELIA , POZEMK. SPOLOČ.)
požitky: ÁNO
PREDSEDA SPOLOČENSTVA
(ZDRUŽENIE SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV LESOV)
požitky: ÁNO
KONATEĽ ZASTUPUJÚCI MESTO
(TERMALŠPORT TS S.R.O.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POĽNOHOSPODÁRSKA A LESNÁ PÔDA; kat. územie TVRDOŠÍN; číslo LV: 4230,270,271,4144,2787,4261,3885,3236,3228,3412,3411,3586,1159,1939,2591,4927; podiel: 2/7,5/24,1/6,262522/999999,217/864,3/16,3/16,3/16,1/8,262522/999999,6944/26451,2/6,2/6,1/8,3/16,2/16
POĽNOHOSPODÁRSKA A LESNÁ PÔDA; kat. územie TVRDOŠÍN; číslo LV: 3543,3639,515,3642,3842,3820,3521,3000,3164,3125,3828,3439,3077,491,3637,2749,3077 ; podiel: 17/72,1/3,1/9,36/216,36/216,24/32,1/1,
POĽNOHOSPODÁRSKA A LESNÁ PÔDA; kat. územie ORAVICE; číslo LV: 218,186,384,793,203,585,127,296,303,609,190,180,229 ; podiel: 1/9,1/1,84/256,24/32,1/8,3/16,1/1,2/6,2/6,217/864,6/18,1/3,3/16,2400/29952,2400/29952,3/20,3/40,1/1
ZÁHRADA; kat. územie TVRDOŠÍN; číslo LV: 2357, 270, 271; podiel: 1/1 BSM
REKREAČNÁ CHATA - POZEMOK POD CHATOU; kat. územie ORAVICE; číslo LV: 50, 50, 46; podiel: 1/1, 1/1, BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie MEDVEDZIE; číslo LV: 199; podiel: 1/1 BSM
RODIČOVSKÝ DOM; kat. územie TVRDOŠÍN; číslo LV: 270, 271; podiel: 5/24, 1/6
BYTOVÝ DOM; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 700; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: NISSAN , rok výroby: 1998, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->