Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202507
ID oznámenia: 
15266
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. SAMUEL VLČAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VS CONSULTING S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
WP TECH S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA-DEVÍN; číslo LV: 1604; podiel: BSM
REŠTAURÁCIA S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA-DEVÍN; číslo LV: 2836; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie VEĽKÉ BOŠANY; číslo LV: 1505; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÉ BOŠANY; číslo LV: 304; podiel: 1/48
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ BOŠANY; číslo LV: 2727; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA, ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ BOŠANY; číslo LV: 2729; podiel: 1/3
DOM S POZEMKOM; kat. územie BRIST CHORVÁTSKO; číslo LV: 911; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRIST-CHORVÁTSKO; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA S POZEMKOM; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3080; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÝ ČLN, podiel: BSM
VÝTVARNÉ DIELO, podiel: BSM
VÝTVARNÉ DIELO, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->