Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202374
ID oznámenia: 
15474
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARIÁN SALOŇ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
41011 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4228; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4316; podiel: 1/12
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4317; podiel: 1/22
BYT; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 3107; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 3107; podiel: 10745/82567
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 3107; podiel: 10745/82567
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HROMOŠ; číslo LV: 1030; podiel: 1/113
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HROMOŠ; číslo LV: 1031; podiel: 1/113
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HROMOŠ; číslo LV: 1079; podiel: 1/113
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HROMOŠ; číslo LV: 1080; podiel: 1/113
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 330; podiel: 7/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 795; podiel: 7/5760
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 804; podiel: 6/336
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 815; podiel: 277/960
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 843; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 894; podiel: 1533/5120
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 903; podiel: 2/40
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 965; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 980; podiel: 2/1200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 986; podiel: 14/768
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 987; podiel: 1/15
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 990; podiel: 1/50
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1017; podiel: 1/15
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1018; podiel: 1/50
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1019; podiel: 47/336
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1022; podiel: 2/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1027; podiel: 2/27
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1029; podiel: 17/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1030; podiel: 1/90
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1033; podiel: 2/1200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1040; podiel: 7/384
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1043; podiel: 3/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1044; podiel: 3/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1060; podiel: 47/336
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1063; podiel: 2/27
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1074; podiel: 3/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1082; podiel: 2/1200
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1090; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1094; podiel: 5/256
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1095; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1099; podiel: 63/2688
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1115; podiel: 365563/1453224
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1119; podiel: 365563/1453224
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1126; podiel: 2/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1128; podiel: 63/2688
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1130; podiel: 2/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1131; podiel: 5/2880
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1136; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1137; podiel: 7/1152
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1138; podiel: 1/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1139; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1140; podiel: 7/46080
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1141; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1142; podiel: 277/7680
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMBRON; číslo LV: 1143; podiel: 2/216
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2017, podiel: BSM
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 21. 03. 2005
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 29. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->