Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202498
ID oznámenia: 
16682
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. RICHARD RYBNÍČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
69387 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREZIDENT
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
SPLNOMOCNENEC OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(NÁŠ TRENČÍN O.Z.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 7124; podiel: 1/1
NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 7124; podiel: 159/1017
GARÁŽ - PRIESTOR; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 7124; podiel: 1/5
SPOLOČNÉ PRIESTORY A ZARIADENIA BYTOVÉHO DOMU; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 7124; podiel: 208/1017
RODINNÝ DOM S DVOROM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 8159; podiel: 1/1
PODIELY NA POZEMKOCH PARCELY C V ZASTAVANOM ÚZEMÍ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 334; podiel: 1/24
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 01. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->