Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203764
ID oznámenia: 
16005
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. RUDOLF POŽGAY, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(LIGERA SK A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN FINANČNEJ KOMISIE
(MČ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA)
požitky: ODMENA ZA ÚČASŤ NA ROKOVANÍ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADY, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1491, 3159, 7512; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2992, 4156, 6727, 6728; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4195, 4200, 4822, 4823; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6730, 6729; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4821; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5461; podiel: 3/4
URBÁR (LESNÝ POZEMOK, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA); kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6249, 6338, 6363, 8688; podiel: 91,5/11532
URBÁR (ORNÁ PÔDA); kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8715; podiel: 91,5/11532
URBÁR (LESNÝ POZEMOK); kat. územie BORINKA; číslo LV: 1388; podiel: 32/11532
ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3453; podiel: 1/2
OVOCNÝ SAD; kat. územie BYSTRICKÁ HORA; číslo LV: 506; podiel: 1/1
OVOCNÝ SAD; kat. územie BYSTRICKÁ HORA; číslo LV: 41; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HRUBÉ LÚKY; číslo LV: 43, 56, 573; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HRUBÉ LÚKY; číslo LV: 88, 89, 293; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2082, 3565, 4628; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, GARÁŽ, BAZÉN, ALTÁNOK; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3565; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->