Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202430
ID oznámenia: 
16084
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN MIKULEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie DEVÍNSKA NOVA VES; číslo LV: 5924; podiel: 1/1
DOM; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5924; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5924; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTORKA, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
VÝBAVA DOMU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
ŽIVOTNÁ POISTKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->