Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
V172182
ID oznámenia: 
15329
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. JAROSLAV REZNÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny riaditeľ RTVS
príjmy za rok 2019: 
101238 € (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN
(SPRÁVNA RADA AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 4446; podiel: 50%
BYT; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 4446; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie RECA; číslo LV: 162; podiel: 50%
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 5492; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠTIAVNICKÉ BANE; číslo LV: 1016; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie ŠTIAVNICKÉ BANE; číslo LV: 1016; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie ŠTIAVNICKÉ BANE; číslo LV: 1016; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTIAVNICKÉ BANE; číslo LV: 1016; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTIAVNICKÉ BANE; číslo LV: 1016; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2006, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2002, podiel: 100%
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->