Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214127
ID oznámenia: 
16124
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. RASTISLAV KRÁTKY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(STRATÉGIE A FINANCIE, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁR
(EURÓPSKA SIEŤ KOMUNÍT NA VÝCHODE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 8452; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCTVO K POZEMKU POD STAVBOU; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 9140; podiel: 20/4158
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENÍ BYTOVÉHO DOMU; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 8452; podiel: 20/4213
BYT; kat. územie NOVÁ BAŇA; číslo LV: 5355; podiel: 1/2
PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie NOVÁ BAŇA; číslo LV: 5355; podiel: 7794 / 438045
BYT; kat. územie RAJKA MAĎARSKO; číslo LV: 217246; podiel: 1/2
PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie RAJKA-MAĎARSKO; číslo LV: 217246; podiel: 337/20000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 21. 05. 2019
PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 08. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->