Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161906
ID oznámenia: 
15396
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADOVAN BALÁŽ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36983 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CELTIC - ADVISORY SERVICES S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: 1/2
SKLAD; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8326; podiel: 1512/3894460
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8326; podiel: 318/3894460
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8326; podiel: 11323/3894460
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7756; podiel: 1512/3894460
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7756; podiel: 318/3894460
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7756; podiel: 11323/3894460
GARÁŽ; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1565; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2430; podiel: 7822/1203000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2431; podiel: 637/98000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2432; podiel: 1047/161000
GARÁŽ - ČASŤ STAVBY; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1407; podiel: 1/1
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: 1512/607146
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: 1512/607146
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 17. 07. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->