Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC192281
ID oznámenia: 
15734
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADOSLAV ŠTEFÁNEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZSSK THÚ S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
11014 € (z výkonu verejnej funkcie), 101177 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TREXIMA BRATISLAVA, SPOL. S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ ÚSEKU SLUŽIEB
(ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
požitky: SLUŽOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4212; podiel: 6587/1000000
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4212; podiel: 17898/1000000
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4180; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4180; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 2766; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 2767; podiel: 1623/1000000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->