Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101269
ID oznámenia: 
15568
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN POLIAČIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37195 € (z výkonu verejnej funkcie), 4900 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
AKADÉMIA KRITICKÉHO MYSLENIA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 6513; podiel: 100% BSM
PARKOVACIE MIESTO VNÚTORNÉ; kat. územie BRATISLAVA-DÚBRAVKA; číslo LV: 6513; podiel: 100% BSM
PARKOVACIE MIESTO VNÚTORNÉ; kat. územie BRATISLAVA-DÚBRAVKA; číslo LV: 6513; podiel: 100% BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 19. 07. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 01. 05. 2014
BEZÚČELOVÝ ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 01. 06. 2017
BEZÚČELOVÝ ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 01. 11. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->