Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202403
ID oznámenia: 
15239
titul, meno, priezvisko: 
PaeDr. PETER VONS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec mestskej časti
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(VONS GYM S.R.O.)
MAJITEĽ SZČO
(PaeDr. PETER VONS GYM)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: FINANČNÁ ODMENA
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE VONS FITNES)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(RETAS A.S.)
požitky: FINANČNÁ ODMENA-POZASTAVENÉ MAREC 2020
POSLANEC
(MESTO MARTIN)
požitky: FINANČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A ZÁHRADY; kat. územie MARTIN-PRIEKOPA; číslo LV: 165; podiel: 1/1
ŠPORTOVÁ HALA SOKOLOVŇA-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie MARTIN; číslo LV: 4477; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI , podiel: 99,48%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 10. 05. 2005
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->