Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K203701
ID oznámenia: 
16366
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. PETER STACHURA, DR. MED. MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN - KONATEĽ
(VARIDIA, SPOL. S R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERSITÄT SKLINIKUM ST. POELTEN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8085; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8085; podiel: 1050/22286
GARÁŽ; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8086; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8086; podiel: 134/3551
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL MIESTO T.POB.; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8115; podiel: 37/14880
BYT; kat. územie KOŠICE-STREDNÉ MESTO; číslo LV: 10980; podiel: 1/1
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU; kat. územie KOŠICE-STREDNÉ MESTO; číslo LV: 10980; podiel: 265/10000
DOM; kat. územie ST. PÖLTEN, RAKÚSKA REPUBLIKA; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 10. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 07. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2010
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->