Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203773
ID oznámenia: 
15669
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER KALIVODA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ENVIRONMENTÁLNY FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ENVIRONMENTÁLNY FOND
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PLAVECKÝ ŠTVRTOK; číslo LV: 2297; podiel: 1/2
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 9539; podiel: 1/189
BYT; kat. územie BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 9539; podiel: 1/1
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 6893; podiel: 1/22
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 6893; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7054; podiel: 59183/6765374
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7054; podiel: 6031/307517
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->