Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202630
ID oznámenia: 
16973
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER GAŠPAROVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVS HOLDING A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 1311; podiel: BSM 1/1
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 2798; podiel: BSM 1/1
ZÁHRADA S CHATKOU; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5998; podiel: BSM 1/1
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9275; podiel: BSM 1/1
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9114, 9648; podiel: BSM 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SOBLAHOV; číslo LV: 1468; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VINIČNÉ; číslo LV: 1222; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BANKOVÉ ÚSPORY, podiel: BSM
STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE (III. PILIER), podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 05. 06. 2009
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->