Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202349
ID oznámenia: 
15244
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. PETER DOBEŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(ŽILINSKÝ TURISTICKÝ KRAJ KOCR)
požitky: ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE PREDSEDU KOCR
POSLANEC A PODPREDSEDA VÚC
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: MESAČNÁ ODMENA PODĽA UZNESENIA
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ÁNO PRE ŽIVOT N.O.)
požitky: ŽIADNE
ZAKLADATEĽ, ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ALINON N.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 934; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 864; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->