Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202416
ID oznámenia: 
15343
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Ing. PETER CMOREJ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(AKO-INVESTOVAŤ, S.R.O.)
SZČO
(PETER CMOREJ)
KONATEĽ
(FINPROS, S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(MONLY J.S.A.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODRIADENÝ FINANČNÝ AGENT
(PETER CMOREJ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO BRATISLAVA)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
PREDSEDA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: DO 31/03/2020 ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2216; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 07. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SEAT , rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->