Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202679
ID oznámenia: 
17086
titul, meno, priezvisko: 
prof. RNDr. PAVOL ŠAJGALÍK, DrSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RHI TECHNOLOGY CENTER
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(VEDA PRE LEPŠIU SPOLOČNOSŤ, N.O.)
požitky: ŽIADNE POŽITKY NEVYPLÝVAJÚ Z TEJTO FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie BODÍKY; číslo LV: 128; podiel: BSM
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3559; podiel: BSM
PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 3559; podiel: BSM
PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 3559; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5514; podiel: BSM
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3559; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->