Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202976
ID oznámenia: 
16803
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PAVOL BEČARIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
48702 € (z výkonu verejnej funkcie), 16124 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PRÍJEM Z VÝKONU FUNKCIE POSLANCA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
CHATA, POZEMOK; kat. územie SMIŽANY; číslo LV: 1802; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 6917; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE; číslo LV: 606; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->