Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161921
ID oznámenia: 
15658
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Arch. JAROSLAV PAŠKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37689 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PRVÝ PODPREDSEDA
(SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie VINOHRADY - NOVÉ MESTO - BRATISLAVA III.; číslo LV: 4707; podiel: 100%
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie MARIANKA - OKRES MALACKY; číslo LV: 260; podiel: 100%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO - BRATISLAVA I.; číslo LV: 10; podiel: 50%
BYT; kat. územie PETRŽALKA - BRATISLAVA V.; číslo LV: 2300 (1784); podiel: 50%
BYT; kat. územie ŠTRBA - OKRES POPRAD; číslo LV: 3962, 3961; podiel: 50%
STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie V KONANÍ NA KATASTRÁLNOM ÚRADE; číslo LV: 3671; podiel: 50%
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie VINOHRADY - NOVÉ MESTO - BRATISLAVA III.; číslo LV: 534; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 50%
UMELECKÉ DIELA V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI , podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->