Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101266
ID oznámenia: 
15501
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38202 € (z výkonu verejnej funkcie), 4247 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3908; podiel: BSM
LESNÉ POZEMKY 4X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 209; podiel: 28/900900
LESNÉ POZEMKY 2X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 234; podiel: 90/300300
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 10X, OSTATNÉ PLOCHY 3X, TRÁVNATÉ PORASTY 1X, PORASTY 1X, LESNÉ POZEMKY 1X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 237; podiel: 145644/999999999
LESNÉ POZEMKY 15X, OSTATNÉ PLOCHY 2X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 250; podiel: 90/300300
LESNÉ POZEMKY 27X, OSTATNÉ PLOCHY 1X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 251; podiel: 90/300300
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 6X; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 252; podiel: 90/291000
ORNÁ PÔDA; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 265; podiel: 90/300300
CHATA, ZRUBOVÁ CHATA; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 285; podiel: 1/476
LESNÉ POZEMKY 34X; kat. územie HYBE; číslo LV: 1455; podiel: 2229707/3403814400
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 10X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5273; podiel: 90/291000
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5274; podiel: 90/291000
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5274; podiel: 90/291000
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5616; podiel: 90/291000
SKLAD; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5971; podiel: 1/476
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 5X, LESNÉ POZEMKY 5X; kat. územie LIPTOVSKY MIKULÁŠ; číslo LV: 6277; podiel: 90/291000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 26X, ORNÁ PÔDA 4X, ZASTAVANÉ PLOCHY 2X, OSTATNÉ PLOCHY 6X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 6445; podiel: 90/291000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 37X, ORNÁ PÔDA 3X, LESNÉ POZEMKY 3X, ZASTAVANÉ PLOCHY 1X, OSTATNÉ PLOCHY 2X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 7391; podiel: 90/291000
VODNÉ PLOCHY 2X; kat. územie LIPTOVSKY MIKULÁŠ; číslo LV: 8143; podiel: 90/291000
OSTATNÉ PLOCHY 13X; kat. územie LIPTOVSKY MKULÁŠ; číslo LV: 8154; podiel: 90/291000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 3X; kat. územie LIPTOVSKY MIKULÁŠ; číslo LV: 8156; podiel: 90/291000
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 8157; podiel: 90/291000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PLOCHY 8X, OSTATNÉ PLOCHY 2X, VODNÉ PLOCHY 1X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 8160; podiel: 90/291000
ORNÁ PÔDA 2X, OSTATNÉ PLOCHY 3X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 8161; podiel: 90/291000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LIPTOVSKY MIKULÁŠ; číslo LV: 8167; podiel: 90/297000
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY 3X; kat. územie PAVČINA LEHOTA; číslo LV: 919; podiel: 180/819000
LESNÉ POZEMKY 11X, ZÁHRADY 2X, ZASTAVANÉ PLOCHY 1X, OSTATNÉ PLOCHY 2X; kat. územie VÝCHODNÁ; číslo LV: 2070 ; podiel: 2229707/34038144000
HORÁREŇ; kat. územie VÝCHODNÁ; číslo LV: 2311; podiel: 1/476
LESNÉ POZEMKY 29X, OSTATNÉ PLOCHY 1X; kat. územie VÝCHODNÁ; číslo LV: 2518 ; podiel: 2229707/34038144000
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ZÁVAŽNÁ PORUBA; číslo LV: 1047; podiel: 90/291000
HORÁREŇ; kat. územie ZÁVAŽNÁ PORUBA; číslo LV: 1727; podiel: 1/476
ORNÁ PÔDA 8X; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5693; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU A DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->