Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202436
ID oznámenia: 
16207
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. NATÁLIA MILANOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37464 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSEDNÍCTVA OĽANO
(OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDNÍČKA ZDRUŽENIA
(EQUITEATRO O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT + SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8488; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 10597; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 10691; podiel: 1/131
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 10384; podiel: 1/131
BYT + SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3074; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 08. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->