Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203127
ID oznámenia: 
15560
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MONIKA ČERVENKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDr. I. STODOLU, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie SENEC - CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 1382; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 1468; podiel: 1/8
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - TRNÁVKA; číslo LV: 5324, 3507, 5355, 3840, 4973; podiel: 2/1053
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - TRNÁVKA; číslo LV: 5236; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - TRNÁVKA; číslo LV: 3730; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie SENEC - CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 3324; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie SENEC - CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 3027; podiel: 10816/5549463
POZEMKY; kat. územie PEZINOK - SVÄTY JUR; číslo LV: 5186; podiel: 3/4
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - VAJNORY; číslo LV: 5304, 1618, 6234, 3302, 6177, 6179; podiel: 2/1053
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - VAJNORY; číslo LV: 4317; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA - VAJNORY; číslo LV: 4318, 687; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie SENEC - IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 2311, 2310; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->