Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203851
ID oznámenia: 
15261
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV TAMÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(TAMÁŠ-INVESTMENT COUNSELLING, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 41; podiel: 1/1 BSM
DVOJGARÁŽ; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 41; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 41; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 41; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 2007; podiel: 1/6
ZÁHRADKÁRSKA CHATA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 2007; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 2007; podiel: 1/6
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 2007; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 9263; podiel: 1/96
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 500; podiel: 2/3 BSM
ZÁHRADA; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 500; podiel: 2/3 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 418; podiel: 532/1470 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 579; podiel: 24/60 BSM
ZÁHRADA; kat. územie ANDOVCE; číslo LV: 579; podiel: 24/60 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2014, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->