Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161882
ID oznámenia: 
15570
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV IVAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
IVAN INVEST S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6919; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6919; podiel: 50%
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4056; podiel: 50%
PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3723; podiel: 50%
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8745; podiel: 50%
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8745; podiel: 50%
PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8959; podiel: 100%
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3368; podiel: 50%
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8813; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 50%
ZARIADENIE BYTOV, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 49%
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA PRE S.R.O., podiel: 100%
HOTOVOSŤ A ÚSPORY V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ČERPANÝ ÚVER NA BYT, podiel: 50%, dátum vzniku: 10. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2018
MOBILNÝ TELEFÓN, továrenská značka: SAMSUNG
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->