Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162030
ID oznámenia: 
16096
titul, meno, priezvisko: 
Ing MIROSLAV HOPTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA A.S. ČIERNA NAD TISOU)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LOKORAIL A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
12020 € (z výkonu verejnej funkcie), 140199 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ZBUDSKÁ BELÁ; číslo LV: 2907; podiel: BSM
BYT; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 8523; podiel: BSM
BYT; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 8593; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 8365; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 8353; podiel: BSM
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ČABINY; číslo LV: 2718; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 5026; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->