Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203458
ID oznámenia: 
17027
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILOŠ MIKLEŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (KÚPELE SLIAČ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GOBUS SPOL. S R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(OBEC LIESKOVEC)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 940; podiel: 1/40
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 954; podiel: 15/35400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 954; podiel: 105/35400
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1007; podiel: 1/20
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1028; podiel: 45/480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1029; podiel: 45/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1051; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1052; podiel: 9/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1053; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1119; podiel: 4/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1121; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1139; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1169; podiel: 3/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1172; podiel: 6/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1182; podiel: 3/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1264; podiel: 1/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1278; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1292; podiel: 18/1152
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1311; podiel: 2604/725760
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1311; podiel: 441/36288
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1312; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1325; podiel: 29/4320
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1325; podiel: 21/1728
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1326; podiel: 3/992
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1326; podiel: 7/496
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1330; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1345; podiel: 9/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1410; podiel: 3/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1420; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1421; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1455; podiel: 3/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1456; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1460; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1471; podiel: 2/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1497; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1523; podiel: 3/40
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1844; podiel: 3/72
ZASTAVANÁ PLOCHA, BYT PODIEL 6265/364436; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5003; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA, BYT, PODIEL 5297/364436; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5003; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9116; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9117; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9118; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9122; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9123; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 1305; podiel: 36/10908
LESNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 2853; podiel: 15/35400
LESNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 2853; podiel: 105/17700
LESNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 2853; podiel: 113/35400
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 4098; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 4928; podiel: 64/17700
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 4928; podiel: 105/17700
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 5100; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 5102; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 5096; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 5097; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 5098; podiel: 3/16
LESNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RYBÁRE; číslo LV: 1133; podiel: 505/112282
LESNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RYBÁRE; číslo LV: 1133; podiel: 539/312816
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 4085; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 1339; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 1657; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 1848; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9119; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9120; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9121; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 7254; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9114; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9115; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1567; podiel: 1/32
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1843; podiel: 3/992
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1843; podiel: 7/496
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1462; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1463; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1466; podiel: 4/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1422; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1442; podiel: 8/120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1454; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1363; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1398; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1406; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1292; podiel: 12/144
LESNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1310; podiel: 4620/725760
LESNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1310; podiel: 441/36288
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1202; podiel: 15/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1218; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1219; podiel: 4/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1146; podiel: 4/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1153; podiel: 21/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1164; podiel: 9/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1102; podiel: 9/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1110; podiel: 3/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1115; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1044; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1046; podiel: 15/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1047; podiel: 9/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 954; podiel: 113/35400
ZÁHRADA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 965; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1006; podiel: 3/16
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA A RODINNÝ DOM; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 51; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST ZÁHRADA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 289; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 935; podiel: 1/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2005, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2008, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: DACIA, rok výroby: 2014, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2011, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE NA MENO, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->