Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121513
ID oznámenia: 
15400
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN PANÁČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 12605 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
STAROSTA OBCE
(OBEC DOHŇANY)
požitky: MZDA
ČLEN REVÍZNEJ KOMISIE ZDRUŽENIA
(ŠPORTOVÝ KLUB DOHŇANY)
požitky: NIE
ČLEN REVÍZNEJ KOMISIE ZDRUŽENIA
(CYKLOKLUB EPIC DOHŇANY)
požitky: NIE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: CESTOVNÉ NÁHRADY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVBA RODINNÝ DOM; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2150; podiel: BSM
STAVBA GARÁŽ; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2150; podiel: BSM
POZEMKY ZASTAVANÉ PLOCHY + OVOCNÉ SADY; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2150; podiel: BSM
POZEMOK OVOCNÝ SAD; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2153; podiel: 1/3
POZEMKY, ZASTAVANÉ PLOCHY + TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY + OVOCNÝ SAD; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2184; podiel: 1/3
LESNÉ POZEMKY + TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 1231; podiel: 0,0052 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 05. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->