Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203575
ID oznámenia: 
16928
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MILAN KRAČÚN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM V KOVÁČOVEJ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2572; podiel: 1/18
POZEMKY C KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2583; podiel: 5/1908
POZEMKY C KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2687; podiel: 5/1908
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2690; podiel: 1/18
POZEMKY C KN; kat. územie TORNAĽA; číslo LV: 3689; podiel: 1/1
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2570; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2571; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2755; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2753; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2554; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2555; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2556; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2754; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2558; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2559; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2560; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2569; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1167; podiel: 1/72
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1179; podiel: 1/36
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1183; podiel: 1/36
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1196; podiel: 1/4
POZEMKY C KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1255; podiel: 5/1908
POZEMKY C KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1325; podiel: 1/15
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1327; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1328; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2741; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 652; podiel: 1/6
POZEMKY C KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 653; podiel: 1/15
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1073; podiel: 1/12
RODINNÝ DOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
POZEMKY C KN; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
POZEMKY C KN; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8134; podiel: BSM
DVOJIZOVÝ BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: BSM
POZEMKY C KN; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7756; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738; podiel: BSM
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 404; podiel: 1/12
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 649; podiel: 1/12
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 650; podiel: 7/120
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1414; podiel: 1/1225
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2742; podiel: 1/1225
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1449; podiel: 1/4
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2553; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2765; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2550; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2766; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2551; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2750; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2767; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2751; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2552; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2182; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2752; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2768; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1461; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1518; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2744; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1519; podiel: 2/45
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1520; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2745; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 1648; podiel: 1/15
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2122; podiel: 1/18
POZEMKY E KN; kat. územie REJDOVÁ; číslo LV: 2171; podiel: 1/18
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2008, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER V BANKE, podiel: BSM, dátum vzniku: 24. 06. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->