Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD081051
ID oznámenia: 
5097
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ANNA MIKLOVIČOVÁ
rodné priezvisko: 
PANTOKOVÁ
oznámenie za rok: 
2010
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady Slovenskej televízie
príjmy za rok 2010: 
7385 € (z výkonu verejnej funkcie), 15065 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA
ZÁHRADKÁRSKA CHATA
BYT
POZEMOK
POZEMOK
POZEMOK
BYT
RODINNÝ DOM
ZÁHRADA
POZEMKY
POZEMKY
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
ZARIADENIE BYTU
ZARIADENIE DOMU, CHATY
UMELECKÉ DIELA, OBRAZY

Deň v parlamente

<- ->