Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203319
ID oznámenia: 
16923
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MICHAL VARGA
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A.S.)
príjmy za rok 2018: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
II.M, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC OZ
(OBEC VOJANY)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY; kat. územie VOJANY; číslo LV: 495; podiel: 12/50
BYT; kat. územie KOŠICE I SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 13200; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie VOJANY; číslo LV: 70; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA; kat. územie VOJANY; číslo LV: 1180; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY; kat. územie VOJANY; číslo LV: 114; podiel: 2/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 20. 02. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->