Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE202886
ID oznámenia: 
15618
titul, meno, priezvisko: 
MICHAL SÝKORA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA OBCE
(OBEC ŠTRBA)
požitky: PLAT PODĽA ZÁKONA Č. 253/1994 Z.Z.
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(OTV S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(ŠK ŠTRBA,OBČ. ZDRUŽENIE)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ODMENA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(ZA KRAJŠIE ŠTRBSKÉ PLESO,OBČIANSKE ZDRUŽENIE)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHHO RUCHU)
požitky: ODMENA
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
KONATEĽ
(TV ŠTRBA S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU VYSOKÉ TATRY)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PRIĽAHL. POZEMKAMI; kat. územie ŠTRBA; číslo LV: 2581,3261; podiel: BSM 1/1
RODINNÝ DOM S PRIĽAHL. POZEMKAMI; kat. územie ŠTRBA; číslo LV: 1412; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA SPORTAGE, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ČLENSKÝ PODIEL V POĽN. DRUŽSTVE, podiel: 1/1
MAJETKOVÝ PODIEL V POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE, podiel: 32799/21217518
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->