Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G182208
ID oznámenia: 
16770
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MICHAL MIŠÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 22228 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA MIŠÍK, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(JUDr. MICHAL MIŠÍK, SPRÁVCA)
ADVOKÁT - JEDINÝ SPOLOČNÍK A KONATEĽ
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA MIŠÍK, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(AV&JV, SPOL.S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(PM DUNAJSKÁ STREDA S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(ROSH, SPOL. S R.O.)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR
(ATT SK & CZ, S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR
(ENTERPRISE HOLDINGS S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR
(PRI RAKYTE, S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(INDUSTRION S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(BANK PRO SOFT S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(ROZMIN S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(WORLD INSURANCE CONSULTING, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(DOPRASTAV EXPORT & PARTNER S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(DALIYA, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA DRUŽSTVA
(DRAŽOBNÉ DRUŽSTVO)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(GLOBAL LANGUAGE S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(BELLERIVE, S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR
(BELLERIVE, S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(WND GROUP, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(A.I.INVESTMENT, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STAFF AG, A.S.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(MN REAL, SPOL. S R.O.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(MUZIKÁL BAMBUĽKA. S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
KONATEĽ
(WINDING S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BUDOVA PRE ŠPORT A REKREAČNÉ ÚČELY - ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3099; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3099; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3099; podiel: 5/24 (BSM)
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3605; podiel: 1/1 (BSM)
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 3605; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3605; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3605; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3099; podiel: 1/1 (BSM)
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3099; podiel: 1/1 (BSM)
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7040; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7041; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6856; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6856; podiel: 1/1 (BSM)
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5011; podiel: 1/2 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie GBELY; číslo LV: 7765; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie GBELY; číslo LV: 8605; podiel: 12/32 (BSM)
BUDOVA PRE ŠPORT A REKR. ÚČELY ZÁHRADNÁ CHATA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6856; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6856; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6856; podiel: 1/1 (BSM)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA, podiel: 1/1
POHĽADÁVKA NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
POHĽADÁVKA NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->