Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203167
ID oznámenia: 
15916
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MICHAL GUBRIC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(Mgr. MICHAL GUBRIC, ADVOKÁT)
KONATEĽ
(H & MG S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 3056; podiel: 1/1
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 3056; podiel: 1/1
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 3056; podiel: 1/1
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 6365; podiel: 1/2
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 6365; podiel: 1/2
POZEMOK-ZÁHRADA; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 6365; podiel: 1/2
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 6365; podiel: 1/2
STAVBA - DOM; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 6365; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 3489; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 30%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 11. 10. 2017
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 05. 03. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->