Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202989
ID oznámenia: 
16665
titul, meno, priezvisko: 
MICHAL DOMIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34281 € (z výkonu verejnej funkcie), 3251 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 3970; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 1305; podiel: 1/1
POZEMOK A OBCHODNÉ PRIESTORY; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 4141; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 4785; podiel: 1/1
BUDOVA; kat. územie ROŽnAVA; číslo LV: 2042; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ROŽŇAVA; číslo LV: 6129; podiel: 1/1
POZEMOK TRÁVNATY PORAST; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 373; podiel: 1/5
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2574; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2575; podiel: 1/245
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 497; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2030; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2031; podiel: 1/1
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2035; podiel: 1/5
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2336; podiel: 1/245
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2353; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2389; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2390; podiel: 2400/252000
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2406; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2482; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2483; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2484; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2526; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2527; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2528; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2530; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2531; podiel: 2400/252000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2532; podiel: 2400/252000
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2533; podiel: 1/245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 2534; podiel: 1/245
ZÁHRADA; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 116; podiel: 1/5
ZÁHRAD; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 37; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: IVECO, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 1999, podiel: 1/1
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->