Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G192287
ID oznámenia: 
16305
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. LAJOS MÉSZÁROS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
21860 € (z výkonu verejnej funkcie), 400 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. VERONIKY MÉSZÁROS
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVCA
(NÁDEJ PAĽKOVI N.F.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3021; podiel: BSM
BYT ; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 4466; podiel: BSM
NEHNUTEĽNOSŤ; kat. územie DUNAJSKA STREDA; číslo LV: 4988; podiel: BSM
BYT ; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 483; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie OHRADY; číslo LV: 1357; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie JELKA; číslo LV: 2965; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIA V PERFECTS, A.S., podiel: BSM
ÚSPORY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 05. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->