Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202496
ID oznámenia: 
16071
titul, meno, priezvisko: 
Ing.arch. MATÚŠ VALLO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
65017 € (z výkonu verejnej funkcie), 36225 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HLAVNÉ MESTO SR BRATiSLAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(FOND ARCHITEKTA WEINWURMA N.F.)
požitky: ŽIADNE FUNKČNÉ ANI INÉ POŽITKY
ČLEN
(OZ MY SME MESTO)
požitky: ŽIADNE FUNKČNÉ ANI INÉ POŽITKY
ČLEN
(OZ PLATFORMA PRE BRATISLAVU)
požitky: ŽIADNE FUNKČNÉ ANI INÉ POŽITKY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM A POZEMKY POD STAVBOU; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 3550; podiel: 100% BSM
GARÁŽ A POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9757; podiel: 100% BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5225; podiel: 100% BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
NEVYPLATENÝ ZISK, podiel: 100% BSM
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 21. 06. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 07. 01. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->