Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203727
ID oznámenia: 
15898
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MARTIN PAULO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ, SPOLOČNÍK
(MM PAULO S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN KOMISIE ŠPORTU A AKTÍVNEHO ODDYCHU
(MAGISTRÁT MESTA KOŠICE)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE (KOŠICE - ZÁPAD) TERASA; číslo LV: 15771; podiel: 2001/460000
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KOŠICE (KOŠICE - ZÁPAD) TERASA; číslo LV: 16060; podiel: 1/46
BYT; kat. územie KOŠICE (KOŠICE - ZÁPAD) TERASA; číslo LV: 16060; podiel: 1/2
CHATA + ZASTAVANÁ, PLOCHA + TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM (TRNAVÁ HORA) KĽAČANY; číslo LV: 245; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie ČABINY, OKREM MEDZILABORCE; číslo LV: 89; podiel: 75/2700
ZÁHRADA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 97; podiel: 14/400
TRVALÝ TRÁVNYTÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKR. MEDZILABORCE; číslo LV: 607; podiel: 44/720
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 927; podiel: 31/1280
OSTATNÁ PÔDA - PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1282; podiel: 1/3200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1435; podiel: 465/64000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1437; podiel: 141/18000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1437; podiel: 329/36000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1440; podiel: 658/18000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1441; podiel: 62/6400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1444; podiel: 47/720
LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1502; podiel: 31/45760
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1507; podiel: 1081/36000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1733; podiel: 31/32000
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1536; podiel: 1/3200
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1537; podiel: 1/3200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1538; podiel: 1/3200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1539; podiel: 31/12800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1577; podiel: 31/25600
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1777; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2678; podiel: 434/128 000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2697; podiel: 31/50880
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2692; podiel: 31/50880
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2693, 2694; podiel: 37/50880
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2696; podiel: 84/4704
LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2724; podiel: 47/19800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2727; podiel: 341/128000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2740; podiel: 31/128 000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2756; podiel: 124/12800
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2764; podiel: 47/20520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 2840; podiel: 1/3200
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1038; podiel: 1/3200
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ČABINY, OKRES MEDZILABORCE; číslo LV: 1260; podiel: 37/1280
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÁ POISTKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 21. 09. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->