Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K203750
ID oznámenia: 
15909
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN HYPKÝ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/16
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/16
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/16
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/16
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/16
INÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9617; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9617; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9617; podiel: 1/1
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7984; podiel: 187/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7653; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠAŠTÍN-STRÁŽE; číslo LV: 1646; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠAŠTÍN-STRÁŽE; číslo LV: 1646; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ŠAŠTÍN STRÁŽE; číslo LV: 1646; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 9359; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOCYKEL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->