Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203188
ID oznámenia: 
15955
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN BAHURINSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK THU, S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVAVES; číslo LV: 1848; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3062; podiel: 3412/1065956
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5537; podiel: 386/5298458
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5537; podiel: 10173/5298458
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5538; podiel: 1/710
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5167; podiel: 1/276
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5167; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5167; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5537; podiel: 380462/731187204
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 540; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKY JÁN; číslo LV: 700; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 945; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKYJÁN; číslo LV: 1368; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKYJÁN; číslo LV: 1369; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKYJÁN; číslo LV: 1371; podiel: 14/12312
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 1376; podiel: 39/48600
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKY JÁN; číslo LV: 900; podiel: 20/24300
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 948; podiel: 7/8100
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKYJÁN; číslo LV: 1370; podiel: 141/12312
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKYJÁN; číslo LV: 1375; podiel: 39/48600
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->