Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161929
ID oznámenia: 
15217
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARIAN KOTLEBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 20240 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT+FUNKČNÉ PRÍPLATKY
PREDSEDA
(KOTLEBOVCI-ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE, OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA
(OZ NAŠE SLOVENSKO POMÁHA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1741; podiel: 48/180
BYT+PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH A PRIESTOROCH; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1676; podiel: 1/1, BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1; BSM, dátum vzniku: 02. 12. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie SÁSOVÁ, rok zač. užívania: 1983, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->