Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202542
ID oznámenia: 
16337
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARIÁN KOLNÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(PEMA GAS S.R.O.)
KONATEĽ
(CIRE CONSULTING S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNA PÔDA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 400; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 472; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ A OSTATNÉ PLOCHY, ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 812; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 1041; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRUNOVCE; číslo LV: 376; podiel: 1/42
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A RODINNÝ DOM; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 372; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 574; podiel: 1/240
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2246; podiel: 1/240
VODNÁ PLOCHA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2247; podiel: 1/240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 589; podiel: 1/90
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 664; podiel: 1/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 915; podiel: 1/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1168, 1183, 1198, 1199, 1213, 1270; podiel: 1/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie VÁDOVCE; číslo LV: 1548, 1549; podiel: 1/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 666; podiel: 1/48
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1178; podiel: 1/48
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 701; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 758; podiel: 9/144
ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 760, 1845, 1846, 2378, 2380, 2985; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 761; podiel: 90/1152
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 763; podiel: 9/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 765; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 766, 1185; podiel: 1/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 767; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 817, 2220, 2221; podiel: 18/72
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 861, 1321; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1169; podiel: 105/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1175; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1177; podiel: 185/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1181; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1182; podiel: 1/45
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1211, 1212, 1214, 2333, 2334; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1307; podiel: 27/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1848; podiel: 180/1380
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1957; podiel: 25/144
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2178, 2179; podiel: 14/630
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1957; podiel: 25/114
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2178, 2179; podiel: 14/630
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2193, 2194, 2337; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2340, 2341; podiel: 5/480
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2379; podiel: 9/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie VAĎOVCE; číslo LV: 784; podiel: 9/36
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2464, 2465; podiel: 40/512
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2626; podiel: 17/72
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 2928; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 3148; podiel: 4/30
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 3166, 3167; podiel: 198/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie VAĎOVCE; číslo LV: 2380; podiel: 5/60
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1430; podiel: 12/24
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HRACHOVIŠTE; číslo LV: 1429; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4716; podiel: 14619/618525
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4716; podiel: 582/618525
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4636; podiel: 8463/1564620
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3216; podiel: 1/3
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3021; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 372; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie POVAŽANY; číslo LV: 400; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->